MIRANDA VAN DER LINDEN

MEDIUM / PARAGNOST

Disclaimer


Alle contact tussen personen en mijzelf, het medium Miranda van der Linden, is strikt persoonlijk.

Elk consult, zowel mediamiek als psychic, is een wetenschappelijk experiment waarvan de resultaten niet gegarandeerd kunnen worden en de uitslag niet van te voren vaststaat. Er kunnen geen rechten aan  worden verleend.

Ik heb geen medische achtergrond en ik vervang ook geenszins de bestaande gezondheidszorg.

Ik doe in het contact met betrokken personen geen enkele uitspraak van medische aard. Bij medische en of psychische problemen zal ik u altijd naar uw huisarts doorverwijzen.

Men is vrij om een eigen interpretatie te geven aan hetgeen wat aan adviezen en/of boodschappen in een consult is gegeven. Eigen interpretatie en opvolgende acties zijn echter geheel voor eigen risico. Het medium is hierbij gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

Afmelden van een afspraak voor een consult kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt, m.u.v. overmacht en ziekte, de consult prijs in rekening gebracht. Men gaat hiermee akkoord, als de afspraak voor een consult is vastgelegd.