Ook voor het gesprek erna


Het overlijden van iemand van wie je houdt is een van de meest ingrijpende momenten van het leven.

Soms is er tijd om je er op voor te bereiden, maar vaak ook niet.

Er komt veel op je af en het roept gevoelens op van verdriet, onmacht, leegte, boosheid en soms ook opluchting.

In deze verwarrende tijd kan het een moeilijke opgave zijn om vorm te geven aan een crematie of begrafenis.

Als ritueelbegeleider kan ik u ondersteunen bij het maken van een passende en persoonlijke afscheidsviering.

 Een waardevol afscheid kan u helpen bij het verwerken van uw verdriet.


Als u vindt dat verdriet te lang uw leven blijft bepalen, 

als de rouw ook na lange tijd voor uw gevoel te erg aanwezig blijft en

als u er zo graag anders mee om zou willen gaan, 

maar niet weet hoe, dan ben ik er ook voor u in deze tijd.


 

 

 

 Afscheid nemen is met zachte vingers

wat voorbij is anders gaan vasthouden

en verpakken in goede gedachten

en mooie herinneringen